Slekten von Krogh

Bernhardus von Krogh sine etterkommere...

Del Skriv ut Legg til bokmerke

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 6,423  
Antall menn 3,277 (51.02%)  
Antall kvinner 3,109 (48.4%)  
Antall ukjent kjønn 37 (0.58%)  
Antall nålevende 2,908  
Antall familier 2,190  
Antall unike etternavn 1,614  
Antall Dokumenter 33  
Antall Bilder 797  
Antall Videoer 3  
Antall Opptak 0  
Antall Gravsteiner 142  
Antall Historier 170  
Antall Begravelseshefter 19  
Antall Billion Graves 4  
Antall Bryllups stoff 8  
Antall By og kommunevåpen 46  
Antall Kirkegård 1  
Antall Coat of Arms 29  
Antall Dannebrogordenen 6  
Antall Dokumenter fødsel 1  
Antall Dødsannonse(r) 581  
Antall Dødsmelding 106  
Antall Emigration 5  
Antall Find A Grave 259  
Antall Flagg 7  
Antall Folketellinger 139  
Antall Gårdshistorie 3  
Antall Hvem er hvem 13  
Antall Immigrasjon 13  
Antall Jubileer 21  
Antall Kirkeboksider 28  
Antall Kirkebokssider Danmark 10  
Antall Kirkebokssider Norway 104  
Antall Kirkebokssider Sweden 16  
Antall Kirkebokssider United States 46  
Antall Kirkebøker Germany 9  
Antall Kirker 75  
Antall Krigsmedaljen 1  
Antall Militeret 54  
Antall Nasjonalitet 8  
Antall Navneendring 1  
Antall Nekrolog 93  
Antall Ordenen 1  
Antall Politiker 2  
Antall Sjøhistorisk Database 1  
Antall Skifte 2  
Antall Slektshistorie 34  
Antall Slektshistorisk 12  
Antall St. Olavs Orden 4  
Antall Studentene 59  
Antall Testamente 3  
Antall Wedding Verse 2  
Antall kilder 1,304  
Antall kildehenvisninger 10,499  
Gjennomsnittlig levetid1 67 år, 348 dager  
Tidligste fødselsdato  23/12  

 Lengstlevende1   Alder 
Gudrun Marie Sagen 106 år 119 dager  
Aasne Halvorsdotter Lønnegraff 104 år 314 dager  
Aasta Dagny Aadnesdotter Naper 104 år 287 dager  
Halvor Bernt Stein Grieg Halvorsen 104 år 23 dager  
Clara Louise Peterson 102 år 318 dager  
Mary Ryscha 102 år 241 dager  
Hanna Adriane Johanna Magnus 102 år 106 dager  
Kristiane Aadnesdotter Naper 102 år 96 dager  
Elektroingeniør Erik Ingemann 101 år 5 dager  
Reno Fletcher Danielson 100 år 296 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet